"La Selva del Vallès"     

      AAVVPP de Mas Llombart i Mas Corts. Sant Fost de Campsentelles. Vallès Oriental.


Principal Contactar Mapa del Web

Principal Vida veïnal Info per al Veïnat Inventari de millores L´Associació Enllaços

 

 

Què és la Selva del Vallès?   És l'àmplia zona i paratge natural que ens acull. També és el nom de la nostra Associació de Veïns, és a dir, l'agrupació de persones constituïdes per a realitzar una activitat col·lectiva, d'una forma estable, organitzades democràticament i sense ànim de lucre. 

Qué oferim?  L'Associació és necessària per a exercir un control sobre la gestió de les administracions, per a ajudar a la comunitat en la participació i la solidaritat, per a generar vida col·lectiva, sentiment de pertinença, implicació en els projectes del poble i per a comprendre el valor de la solidaritat com valor social, per a aconseguir que la cosa pública sigui més de tots nosaltres i millorar la nostra qualitat de vida.

 

     

Connecta't  a  "Ràdio Sant Fost" C

Sant Fost de Campsentelles és al vessant vallesà de la Serralada Litoral, a la comarca del Vallès Oriental.

Mas Llombart i Mas Corts són barris urbans a uns 3 Km. del centre i a 18 Km. de Barcelona.

+ info  

 

La Federació d'Associacions de Veïns i Propietaris de Sant Fost, es una entitat d’interès general, sense afany de lucre, i de participació ciutadana, formada per associacions de veïns: AAVV la Conrería.  AAVV Can Boc “La Pineda” AAVV Mas Llombart i Mas Corts “La Selva del Vallès”. AAVV Sant Pere i el Sot. AAVV Canigó. AAVV La Urbà Zona Residencial. AAVV Colonia Bosc de la Conreria. Neix del moviment veïnal al gener del 2007 de la voluntat de facilitar el contacte entre veïns dels nostres barris i les seves entitats. És l’entitat que aglutina els interessos associatius veïnals de la població per a garantir la transferència d’informació, la complementarietat de recursos i esforços, la coordinació i planificació de les seves polítiques comunes i, en última instància, la representació institucional. FavpSF

La Selva del Vallès pertany a la Federació d´Associacions de Veíns i Propietaris de sant Fost [ http://favpsantfost.blogspot.com.es ]

  Blog amb introducció de comentaris personals: http://laselvadelvalles.blogspot.com.es      


De nou de Festa Major!

 

Festa Major 2015

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

17,18,19

24,25,26 I 27

DE JULIOL

 

Gaudiu de la Festa!

 

Descarrega´t  el programa

 


Campanya de Mossos d´Esquadra de prevenció de robatoris d'estiu anomenada GREGAL

www.mossos.cat

Descarrega´t el Tríptic: Consells Seguretat Domicilis.pdf

La vostra col·laboració és imprescindible per prevenir i investigar els delictes.


Democràcia participativa

Estem a les portes de la campanya electoral municipal. Els ciutadans compromesos hauríem d'analitzar els perfils dels candidats i els programes electorals que presenten.

Al costat d'aquest anàlisi de futur, és necessari també fer un esforç de record de l'esdevingut en l'última legislatura, doncs una part dels candidats van estar i estan exercint el poder municipal.

Si davant problemes concrets van actuar d'una determinada forma, raonablement cal creure que davant aquests mateixos o similars problemes tornaran a aportar iguals solucions.

Al gener 2015, hem elaborat un document de propostes de millora, suggeriments, sol·licituds, queixes i reclamacions efectuades a l' Ajuntament de Sant Fost per Registre d'Entrada en els ùltims tres anys, "Informe de situació 2012 - 2014"

Això ha estat distribuït als veïns membres de l'Associació, organitzacions veïnals, nostre Ajuntament amb Registre d'Entrada per a informació del Consistori i alguns partits polítics que ens han sol·licitat per tal de resumir la gestió de la Junta i els resultats obtinguts pels temes abordats.

El document inclou una valoració del grau de resolució de cadascuna segons dues classificacions.

  1. RESOLTES. S'han aplicat mesures que han resultat satisfactòries i es mantenen així fins avui.

  2. NO RESOLTES. En uns casos, s'han aplicat mesures, però que no han resultat satisfactòries y/o definitives. En altres casos, no s'han aplicat, o no tenim informació d´aplicació, mantenint-se la petició, queixa o reclamació efectuada com no resolta.

Resultat  gener  2015

68 peticions per Registre d´Entrada.

Resoltes:         15    /    22 %

No Resoltes:   53    /   78 %

 

El document inclou també la relació de Registres presentats juntament amb les Actes de Reunió amb l´Ajuntament per tractar els mateixos.

Aquest informe està a disposició de veïns i entitats degudament identificats que ho sol·licitin.

Confiem que valoraran positivament i utilitzaran en aquest sentit, tota la valuosa informació que per a nosaltres conté aquesta documentació, orientada en definitiva, a millorar directament la qualitat de vida dels veïns de Mas Llombart i Mas Corts i per extensió, de tota la població de Sant Fost.  

+ info     


Medi Ambient publica un àudiovisual d'autoprotecció contra els focs forestals

La Generalitat vol informar sobre les mesures d'autoprotecció necessàries en cas d'incendis forestals en masies aïllades, urbanitzacions o treballs d'extinció i evacuació. Aquest material també inclou dades sobre el pla Infocat i està disponible des del web de la Generalitat.

- Àudiovisual sobre incendis forestals i autoprotecció -l'ajuntament millorarà la seguretat però el fulcre està en els veïns

23 de març 2015

QUÉ HACER ANTE OCUPACIONES ILEGALES DE VIVIENDAS.

Ante una situación de ocupación de un inmueble, la comunidad vecinal debe acudir a la policía denunciando allanamiento de morada (si es una casa habitada) o usurpación de bienes inmuebles (si el inmueble no es el hogar de nadie)

      Leer +


Peticions a l´Ajuntament. _____

 

Noves sol·licituds i queixes per Registre d'Entrada en la OAC que se sumen a les presentades per la Junta, de les que moltes es troben pendents de ressolució o fins i tot, sense resposta. 

 

18 Julio 2014. R.E. 4892. Prevención de incendios.

Campaña forestal 2014. Revisión, reparación y señalización de hidrantes manifiestamente averiados.

Según informa l´Alba de junio 2014, se han iniciado las tareas de prevención de incendios en la campaña forestal 2014, revisión de los hidrantes y pintura de las aceras para su rápida localización.

De los múltiples instalados en la zona, solo tenemos constancia de uno en esas condiciones de señalización con pintura, coincidiendo con el que  hemos solicitado repetidamente que sea considerada su operatividad al encontrarse semibloqueado por las paredes que lo circundan, situado en el carrer Perdius nº 49.

Todo el resto de hidrantes no muestran signos de haber sido revisados ni señalizados. Por otra parte, un vecino nos aporta fotos que adjuntamos, de hidrantes manifiestamente averiados, sin tomas de agua y semidestruídos, situados en el camí el Vallès nº 18  y en el camí antic de Sant Fost nº 93.

Solicitamos verificación de dichas revisiones así como señalización de los que faltan y reparación de los averiados. 

18 Julio 2014. R.E. 4893. Alcaldía. Solicitud de reunión

Proseguir la nuestra del 4/2/14. Solicitud por 2ª, solicitada por 1ª 18/6/2013  

18 noviembre 2014. R.E. 7429. Alcaldía. Vigilancia y Seguridad.

Presentación conjunta con la AAVV de la Conreria. Copia a la Policia Local y Mossos d´Esquadra de Mollet

Hemos recibido informaciones del vecindario que se están produciendo ocupaciones ilegales de viviendas.

Solicitamos se investiguen y elabore un plan coordinado para informar y asesorar a la población, unido a una actuación extraordinaria de vigilancia para controlar, erradicar y evitar la situación. 

20 noviembre 2014. R.E. nº 7481. Seguridad viaria.

Solicitar pasos de peatones debidamente delimitados y señalizados en los puntos de acceso a las paradas de autobús situados en ambos lados de la B-500 a la altura de Mas Llombart y Mas Corts, similares a los existentes en el centro de la población de la misma vía pública. Se adjunta Carta/Informe de viabilidad de Carreteras de la Generalitat.

20 Noviembre 2014. R.E. nº 7482. Urbanismo e infraestructura

Reiterar las reclamaciones de los vecinos sobre la degradación urbanística que afecta al  estado de las aceras en diversas calles de Mas Llombart y Mas Corts que la hacen intransitables y con riesgo de accidentes a las personas en varios puntos por acumulación de impedimentos de todo tipo, deterioro manifiesto o ausencia total de obra y trazado original. Carrers Mirador, Caderneres, La Pau, Perdius, Sant Fe, Aneto, Avda Mas Llombart, Nou. Falta de mantenimiento de asfaltado. Falta de limpieza de arbustos en la vía pública. Numerosas farolas rotas desde hace meses que no se reparan. Solicitamos una revisión y reparación urgente de los mismos. 

10 març 2015 R.E. 1674 Entrega de documentación

Entregar el documento "Informe de situación 2012 - 2014" de 27/1/2015 como resumen de las peticiones de los últimos tres años de gestión de la presente Junta y copia de las actas de las reuniones con el Ayto.

11 març 2015 R.E. 1713 Poste informativo entrada Mas Llombart

Han cambiado la información existente por otra en donde ha sido sustituido el plano y calles de Mas Llombart por las de Sant Fost centro

Solicitamos que aparezca nuevamente el plano y nombre de las calles para guiar a visitas, mensajeros y repartidores, dado que en ocasiones, tampoco pueden llamar al destinatario por móvil por falta de cobertura.

Igualmente se coloque otro en la entrada de Mas Corts con sus calles.

Actualització del Tauler de Gestió. Peticions dels Veïns.  - click -  


Una excelente NOTICIA

Sant Fost, 16 marzo 2015

Acabamos de recibir esta excelente noticia que hacemos pública para conocimiento general y agradecimiento a cuantos han participado.

Damos por finalizada la campaña de recogida de leche y os comunicamos que el resultado realmente nos ha sorprendido ya que hemos recogido un total de 1.404 litros, con los cuales quedan cubiertas totalmente nuestras necesidades de leche en los meses de marzo, abril y mayo, quedando todavía un cierto remanente para el mes de junio.

Durante estos días de campaña han sido multitud las personas i entidades que nos han hecho llegar su aportación de leche y a todos les damos nuestras mas sinceras gracias.

A vosotros en particular, a  La Selva del Valles, Voluntariat Social Sant Fost, Dones Hedera, que fuisteis las entidades con las que iniciamos la campaña, os agradecemos sinceramente vuestra colaboración y rogamos hagáis llegar nuestro agradecimiento a todos vuestros asociados y colaboradores.

Una vez mas, !!!MUCHAS GRACIAS¡¡¡

Saludos

Felip Lirón

Cáritas Parroquial Sant Fost

Nuestra respuesta: Muchas gracias Felip. Quedamos a disposición de otras iniciativas y necesidades.


Estimados asociados y vecinos.

Os hacemos partícipes del mensaje urgente de Cáritas Parroquial Sant Fost, entidad con la que colaboramos habitualmente en la ayuda humanitaria. Por nuestra parte, lo hemos difundido ampliamente entre vecinos y entidades de la población.

En esta ocasión el abanico de opciones para la entrega y recogida es mayor que otras veces, al que añadimos nuestra acostumbrada costumbre de asistencia domiciliaria a través del nº 600 026 034

Muchas gracias a todos de antemano por vuestra participación.

AAVV de Mas Llombart y Mas Corts.  

En Caritas Sant Fost hemos agotado nuestro stock de leche y necesitamos reponerlo urgentemente.

En el Gran Recapte del 28 y 29 de noviembre del año pasado, recogimos una gran cantidad de leche, pero por sus características la caducidad de la leche es corta y por ello toda la leche recogida la hemos entregado ya a nuestros beneficiarios y nos encontramos con que ya no nos queda leche para la entrega que efectuaremos en marzo. 

Os agradecería que hicieseis llegar a vuestros asociados una copia de este correo por si tuviesen a bien hacernos llegar leche, cualquier cantidad será bien acogida.

El Nº de teléfono es el 607843038 y si queréis ayudarnos, pasaremos a recoger vuestra aportación de leche por donde nos indiquéis, también podéis hacernos llegar vuestra aportación al Mas Cantí, por las tardes de 15:00h a 19:00h

MUCHAS GRACIAS por anticipado por vuestra colaboración.

Saludos

Càritas Parroquial Sant Fost 

 

Actualització del Tauler de Gestió. Peticions dels Veïns.  - click - 

- clic -


Benvolguts veíns, socis, simpatitzants i amics en general.

Segons les propostes debatudes en les nostres Assemblees Generals, sol·licitem la vostra col·laboració per tirar endavant les següents iniciatives.  clic

   Iniciatives d´actuacions 2014  

 

  Et convidem a rebre el nostre Butlletí electrònic de notícies.

 Correu electrònic      

 

Vida veïnal Info per al Veïnat Inventari de millores L´Associació Enllaços

 

Les preguntes o els problemes sobre aquest lloc Web han de dirigir-se a [ associacio@laselvadelvalles.com ].

Copyright © 2006 - 2015 [La Selva del Vallès]. Reservats tots els drets.

Última modificació: 14/08/2015.

Visita  CONTADORWAP